For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر محمد داورپناه جزی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان، فولادشهر، بلوار شهدا، دانشگاه صنعتی فولاد تلفن : 6677-5263-31-98+ فکس : 6678-5263-31-98+ وب سایت : محمد داورپناه جزی زمینه های تحقیقاتی :
  • مهندسی نرم افزار
  • پایگاه داده های پیشرفته
  • مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
  • مهندسی خواسته ها

تحت نظارت وف بومی